God sal Sy Koninkryksaad laat ontkiem en beskerm van begin tot einde, en die vlamme van geloof sal deur die Heilige Gees al hoër en sterker in ons harte brand.        
 

 
  Login
 
Gereformeerde Kerk Uitdaging/Challenge Laai die inskrywings form hier af en e-pos dit saam met jou bewys van betaling aan mariana@ca2000.co.za.

 

Kontak ons

 

Algemene e-pos:
info@gkklerksdorpnoord.co.za
Telefoon:
018 468 6877    
Fisiese Adres:
Pastorielaan 9, Wilkoppies, Klerksdorp
Posadres:
Posbus 6461, Flamwood, 2572
Erediens tye:
09:30 en 18:00
Predikant:
Ds. André de Jager  
Woonadres:
Pastorielaan 9, Wilkoppies, Klerksdorp.
Faks:
086 5755 722
Huisfoon:
018 468 6877
Selfoon:
082 975 2745
E-pos:
info@gkklerksdorpnoord.co.za
Skriba:
JA Kruger, Tel: 018 468 3976, E-pos: krugerat@gmail.com
Skriba Oudl.: JL van der Walt, Tel: 018 4642622, E-pos: vicvdwalt@mweb.co.za
Attes   Skriba:
PWH Aucamp, Tel: 018 468 1975, E-pos: pieter@exell.co.za
Kassier:
P Kruger, Tel: 018 468 3527
Koster:
HAJ Oosthuizen, Tel: 082 901 4086