God sal Sy Koninkryksaad laat ontkiem en beskerm van begin tot einde, en die vlamme van geloof sal deur die Heilige Gees al hoër en sterker in ons harte brand.        
 

 
  Login
 

 

Kontak ons

 

Algemene e-pos:
info@gkklerksdorpnoord.co.za
Telefoon:
018 468 6877    
Fisiese Adres:
Pastorielaan 9, Wilkoppies, Klerksdorp
Posadres:
Posbus 6461, Flamwood, 2572
Erediens tye:
09:30 en 18:00
Predikant:
Ds. André de Jager  
Woonadres:
Pastorielaan 9, Wilkoppies, Klerksdorp.
Faks:
086 5755 722
Huisfoon:
018 468 6877
Selfoon:
082 975 2745
E-pos:
info@gkklerksdorpnoord.co.za
Skriba:
J Vermeulen, Tel: 082 829 5557, E-pos: bkrskriba@gkklerksdorpnoord.co.za
Skriba Attes: H Oosthuizen , Tel: 082 9014086, E-pos: attes@gkklerksdorpnoord.co.za
Skriba Oudl.:
PWH Aucamp, Tel: 076 111 7111, E-pos: krskriba@gkklerksdorpnoord.co.za
Kassier:
H Oosthuizen, Tel: 082 901 4086, E-pos: attes@gkklerksdorpnoord.co.za
Koster:
K Oosthuizen , Tel: 082 808 5062, E-pos: kotieoos62@gmail.com

 

   
©Gereformeerde Kerk Klerksdorp-Noord