God sal Sy Koninkryksaad laat ontkiem en beskerm van begin tot einde, en die vlamme van geloof sal deur die Heilige Gees al hoër en sterker in ons harte brand.        
 

 
  Login
 

 

Preke en Opnames 

 

Johannes 20:21-22 (Aand - intreepreek van Ds.André de Jager)

2 Timoteus 4:2 (laaste preek van Dr. André Grové)

Spreuke 6:6

Lukas 6:6

Lukas 24:27

Matteus 7:28-29

Efesiërs 2:5-6

Job 38:1-3 (Reeks 3)

Job 1:12 en 2:10 (Reeks 2)

Job 1:6-12 (Reeks 1)

Filippense 4:11-13

Openbaring 14:1-13

Johannes 11:12-14

Jeremia1:5

Filippense 4:11-13

2 Korintiërs 4:7

Matteus 12:37

1 Samuel 2:12

1 Korintiërs 13:8-11

Genesis 13:8

Psalm 42:1-6

Lukas 12:37

Psalm 139:7 Nagmaal

Habakuk 3:17

Lukas 13:34-35

Filippense 4:19

Jesaja 49:14

Matteus 24:7b

Galasiers 4:31

1 Kronieke 14:10b, 15

Johannes 20:8

2 Petrus 3:4-7

Johannes 19:23-24

Openbaring 16:16

Eksodus 32:1

Matteus 16:13

Romeine11:33

Deuteronomium13:4

Openbaring 20 1-13

Psalm 85:7

Romeine 8:23

2 Konings 5:20

Matteus 8:11-12

Lukas 22:43

Genesis 32:22-32

Romeine 10:6-8

Spreuke 21:31

1 Tessalonisense 5:15

Esra 8:22

Matteus 2:23 Kerksfees.

Lukas 7:18-23

2 Timoteus 1:9-10 Kersfees 2009

Lukas 7:11-17

Job19:25

Matteus 26:28 Nagmaal

Handelinge 2:38

Filippense 2:15 Bel Aflegging

Joh 4:42

Lukas 5:33-39 Hervorming

Filippense 1:12

1 Kon 19:1 2 10 (Elia Reeks 4)

1 Kon 18:21-46 (Elia Reeks 3)

Jesaja 6:5

Matteus 10:41

Openbairng 5:1

Romeine 9:18

1 Kon 17:8-24 (Elia Reeks 2)

Jesaja 40:6 nagmaal

Jesaja 63:14

Markus 13:28

1 Kon 17 :2-4 (Elia Reeks 1)

Hebreërs 5:8

Maleagi 1:6

Maleagi 1:2

Lukas 12:15

Johannes 13:26

Hebreërs 12:1

Handelinge 2:33

Genesis 38:29

Genesis 21:6

Matteus 10:22

Johannes 19:17

Johannes 19:17

Romeine 8:31

Handelinge 11:26

2 Konings 4:1

1 Kronieke 28:9

Markus 14:50 (paas)

Psalm 4:7

Johannes 18:6 (Paas)

Matteus 13:24

Galasiërs 2:20

Hebreers 11:13

Genesis 39:1

2 Petrus 2:4

Johannes 13:12-18

Johannes 13:6-10

Johannes 4:50

Johannes 13:1-5

Lukas 11:21

Josua 1:1

2 Korintiërs 3:18

Matteus 2:13 - Kersfees

Lukas 7:7

Lukas 1:7

Jesaja 6:3

2 Konings 22:13

Matteus 10:29-31

1 Kronieke 29:14

1 Timoteus 1:15

Psalm 143:8

Lukas 9:53

Johannes 2:11

Jakobus 3:9

Genesis 47:9

Galasiers 6:2

1 Petrus 4:10

Jakobus 3:9

1 Petrus 4:10

Matteus 26:40

Romeine 8:18

Nahum 1:6-7 en 2:2

2 Kronieke 32:7-8 en 17

Matteus 25:13

Jesaja 65:17

Genesis 22:3

Eksodus 13:17

Matteus 5:47

Matteus 7:28-29

Joël 1:13-15

Jakobus 1:5-8

Handelinge 17:24

Handelinge 5:41

Efesiërs 4:12

1 Korintiërs 9:24-27

Josua 10:14b

1 Johannes 2:20-23

1 Timoteus 6:10

Spreuke 21:20

1 Korintiërs 6:13b-14

Jesaja 46:3-4

Markus 13:19-20

Obadja 1

Esegiël 2:4

Markus 10:51

2 Korintiërs 3:7

Openbaring 13:16-18

Openbaring 13:1-10

Matteus 17:24

Markus 2:23

Psalm 119:12

2 Samuel 6:7

Matteus 7:25 en 27 (Huise 3)

Matteus 7:24 en 26 (Huise 2)

Matteus 7:24-27 (Huise 1)

1 Samuel 15:22-23

Efesiërs 4:1-16

 

 

   
©Gereformeerde Kerk Klerksdorp-Noord